Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

Celami Fundacji są:

a) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych dotyczących nauki, gospodarki, trendów, rynku oraz przemian geopolitycznych w szeroko rozumianym aspekcie edukacji oraz rynku pracy, szerzenia postaw przedsiębiorczych, wspierania procesów społeczno-gospodarczego rozwoju

b) tworzenie kompleksowych rozwiązań systemowych dotyczących szeroko pojmowanej edukacji rynku pracy, rozwoju społeczno-gospodarczego

c) aktywne wspieranie bezrobotnego społeczeństwa w celu jego trwałej aktywizacji

d) wspieranie działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego

e) wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji

f) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji

g) wspieranie wszelkich niezbędnych inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji

h) promowanie innowacyjności oraz kreatywności w zakresie rynku pracy, edukacji i nowych technologii

i) pomoc przy tworzeniu globalnej sieci inicjatyw i idei związanych z edukacją i nowymi technologiami oraz szeroko pojętym rynkiem pracy

j) utworzenie z Polski miejsca będącego centrum ideologicznym i technologicznym w zakresie edukacji i nowych technologii – stworzenie polskiej „Doliny Krzemowej”

k) opracowanie i wprowadzenie narzędzi pozwalających na promowanie polskiej myśli technologicznej i młodych talentów