Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!

COACHING SPOŁECZNY™

Coraz więcej nauczycieli jest bezrobotnych. I będzie tylko gorzej. Szukając rozwiązania dla ich problemów warto wiec myśleć o stworzeniu czegoś stałego, gwarantującego możliwość kontynuacji. Czegoś co bez względu na zmiany strukturalne, ekonomiczne zapewni nauczycielom dochód niezbędny do życia a jednocześnie czegoś co zapewni zmiany jakościowe w społeczeństwie.

Dlatego też proponujemy stworzenie pionierskiego programu, (chociaż składającego się ze sprawdzonych min. w Niemczech elementów coachingu dla uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem, oraz z raczkującego w Polsce projektu „asystent rodzinny” czy też z istniejących min. w USA elementów mediacji rodzinnych i społecznych) – coachingu społecznego przeznaczonego przede wszystkim dla nauczycieli.
Pieniądze na szkolenie nauczycieli jak i na późniejsze finansowanie ich działań pochodzić będą z tzw. „funduszu korkowego” i będą wydawane zgodnie z zaleceniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 .

COACHING SPOŁECZNY® jest sposobem nowatorskiego podejścia do problemów społecznych – zajmuje się wiec z jednej strony ludźmi uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem, bezrobotnymi, niedającymi sobie rady szybko zmieniającym się świecie, dziećmi z rodzin patologicznych lub trudnych etc. Tylko, ze w przeciwieństwie do większości tego rodzaju rozwiązań – tutaj dajemy ludziom… „wędkę”. Jedni zagrożeni bezrobociem i wykluczeniem (nauczyciele) pomagają innym zagrożonym. System, który ma szanse samemu się wyleczyć.

COACHING SPOŁECZNY® jest więc odpowiedzią na szybko zmieniający się świat i jest pomocą przeznaczoną dla tych, którzy sami nie dają sobie rady. Bo jak stwierdził prof. Antoni Kępiński – „Wykluczenie ze świata społecznego, śmierć społeczna, równa się dla człowieka śmierci biologicznej.” Dlatego obowiązkiem nas wszystkich, którzy mogą jest zrobienie wszystkiego aby owe wykluczenie powstrzymać.